Zapraszam Cię do badania_doświadczania_ucieleśniania
i wyrażania Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej,

do poszukiwania i odkrywania nieskończonych Przejawów Życia

w Ruchu_z Ruchem_poprzez Ruch,

do tworzenia dla nich Twojej YOUnique formy

w Tańcu_z Tańcem_poprzez Taniec.

Zapraszam Cię do KREAcji

w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało. 

 

W Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało
przypominasz sobie o Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej, doświadczasz_czujesz_rozumiesz unikalność Twojego własnego potencjału, powracasz do Twojej oryginalnej_naturalnej_organicznej roli Twórczyni, Twórcy - spójnej, scentrowanej, nieskończenie twórczej Istoty, i zaczynasz urzeczywistniać - materializować i manifestować Twoją autentyczną_uczciwą_prawdziwą KREAcję.
KREAcja jest syntezą badania_doświadczania_ucieleśniania i wyrażania bezgranicznej Mocy Twórczej.

 

Fundamentalnym parametrem KREAcji jest Wolność. 
W Wolności_z Wolnością_poprzez Wolność dzieje się proces czucia_otrzymywania_odczuwania [sensing_receiving_feeling] i tworzenia.

KREAcja oparta jest na poddawaniu i oddawaniu się własnemu oryginalnemu_naturalnemu_organicznemu potencjałowi bycia i wyrażania WSZYSTKOści_WSZELKOści_WSZELAKOści.

W TuTeraz_z TuTeraz_poprzez TuTeraz.

Bardziej_więcej_jeszcze.

KREAcja jest procesem_ciągłością_kontinuum.

KREAcja potrzebuje praktykowania – Woli i Obecności_Intencji i Uważności_Czasu_Przestrzeni i Przestrzenności.

 

Potrzebujesz pragnąć i być w Twoim pragnieniu Wolna, Wolny, Wolne, coraz bardziej Wolna, coraz bardziej Wolny, coraz bardziej Wolne.

Siamese Zwilinge dyplom Studentów II Roku Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2015
próby i spektakle

Die Familie Schroffenstein dyplom Studentów III Roku Wydziału Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2017

Kommt ein Mann zur Welt dyplom Studentów II Roku
Wydziału Aktorstwa
Frankfurt University of Music and Performing Arts
2017

Oratorium Dance Project Teatr Chorea Łódź
2011
próby i spektakle

We Physical Project Frankfurt University of Music and Performing Arts
2012

Jetzt Aber Anders Schauspiel Frankfurt
2018

Heidi in Frankfurt Schauspiel Frankfurt
2019

Ciało fizyczne stanowi centrum KREAcji.

 
W Twoim Ciele_z Twoim Ciałem_poprzez Twoje Ciało
dzieje się proces 
badania_doświadczania_ucieleśniania 
i wyrażania Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej 
i nieskończonych przejawów Życia, 
które nie zna końca ani początku.

Sesje KREAcji odbywają się w czasoprzestrzeni improwizacji prowadzonej [guided improvisation].

Ja daję Ci drogowskazy_wskazówki_wytyczne, określam przestrzenie_obszary_tematy eksploracji i motywuję Cię do oddychania_poruszania się_tańczenia w zgodzie i wygodzie Twojego ciała, do bycia_odczuwania_tworzenia w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało, do poddawania i oddawania się Twojej bezgranicznej Mocy Twórczej.

Ty badasz_doświadczasz_ucieleśniasz i wyrażasz – poszukujesz i odkrywasz niepowtarzalność nieskończonych Przejawów Życia, rozgaszczasz je w Twojej unikalnej Cielesności, roztańczasz je w świadomości Twojego Ciała i Tym, JAK Jest stajesz się i jesteś – uczciwym_autentycznym_prawdziwym i organicznym wyrazem Twojej nieskończonej KREAcji.

 
Nasza KoKREAcja
to niekończące się podróżowanie
w_z_poprzez wielowymiarowość 
Teatru Tańca Życia Ciała
doświadczanego_odczuwanego_rozumianego
jako Materializacja i Manifestacja
Świadomości.