Witaj, bardzo się cieszę, że jesteś.
Zapraszam Cię do świętowania Życia w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.
Ola

Zapraszam Cię do Ciebie w Twoim Ciele_z Twoim Ciałem_poprzez Twoje Ciało.

Zapraszam Cię w Wolności_z Wolnością_poprzez Wolność.

Moje zaproszenie jest (w)holistycznie wielowymiarowe.
Jestem_żyję_tworzę w_z_poprzez perspektywę Quantum Człowieka [HUman]. 
Do Wewnątrz [Wewnątrz też jest Zewnątrz].
Autentycznie_uczciwie_prawdziwie.
Suwerennie.
Bezsiłowo_bezoporowo_bezwysiłkowo.
Poza oczekiwaniem_poza oceną_poza osiągiem.
Pozasystemowo.
Jedynym Systemem_Źródłem jest dla mnie Ciało_Człowiek.
YOUnique Ciało_Człowiek.
Ty.
Byśmy mogli być My.
BACK HOME

Zapraszam Cię
do powracania do Siebie 
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

KREAcja

Zapraszam Cię do badania_doświadczania_ucieleśniania
i wyrażania Twojej bezgranicznej
Mocy Twórczej
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.
    

oŻYW(i)anie
Zapraszam Cię
do oŻYWania i oŻYWiania
relacji i relacyjności wewnątrz i na zewnątrz
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

Praktycznie:

Możliwości naszych spotkań jest nieskończenie wiele.

Jedną z nich jest: sesja 0 (15 minut) – Ty i Ja spotykamy się, by poczuć czy pragniemy wyruszyć w podróż razem. 

Jeśli TAK, Ja tworzę szkic tematyczny naszej podróży (max. 12 sesji). 

Każda sesja (1 sesja = 60 min) dzieje się w TERAZ_z TERAZ_poprzez TERAZ i zawsze otwarta jest na zmianę. 

Po zakończeniu 12-tej sesji Ty wchodzisz w czasoprzestrzeń integracji i praktyki własnej.

Jeśli pojawi się pragnienie dalszej podróży, Ty i Ja wyruszamy raz jeszcze.  

Technicznie:

Spotykamy się na żywo w Turku (w sali/w przestrzeni otwartej) i/lub ONLINE w platformie Skype (audio/video). 

Sesje są rejestrowane. Materiał służy do dokumentacji i transferu praktyki, jest wykorzystywany za obopólną zgodą.

WSZELKIE PARAMETRY TECHNICZNE SESJI (czas trwania, częstotliwość, etc.) SĄ ADOPTOWALNE DO ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI.

WAŻNE:

Ty jesteś dla Ciebie Źródłem.

Ja nie daję Tobie rozwiązań. Proponuję parametry bycia_życia_tworzenia oparte na nieustannym doświadczaniu Siebie Świadomości.

Cały czas pogłębiam, modyfikuję, uaktualniam istniejące propozycje i tworzę nowe. 

Zawsze bardziej więcej jeszcze w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

Wspieram Cię ze stanu ZERO [maksymalnej dostępnej dla mnie TuTeraz NEUTRALNOŚCi].

Każda sesja jest unikalna_niepowtarzalna_wyjątkowa, jest świętem Życia, świętowaniem Życia w Życiu_z Życiem_poprzez Życie.

Ty i Ja tworzyMy w dialogu opartym na suwerenności i odpowiedzialności każdej, każdego z nas.

 

Zapraszam Cię

Jeśli czujesz potrzebę innego tematu, daj mi znać.

Stworzę propozycję w dialogu z Twoim pragnieniem.


Olu, bardzo dziękuję za wczorajszą sesję. Było tanecznie, duchowo, oczyszczająco…

                                                                                                                                           Małgosia 

Jestem_żyję_tworzę moje najgłębsze, najbardziej zjednoczone ze mną pragnienie – pragnienie Siebie- pragnienie bycia_życia_tworzenia Siebie.

Moja podróż rozpoczęła się w czasoprzestrzeni podziału_oddzielenia_rozdzielenia, w doświadczaniu niewypowiadalnego bólu, rozłąki_rozczłonkowania_rozszczepienia, w byciu_życiu_tworzeniu w stanie strachu i braku.
Nieczująca, od czucia uciekająca, czucie negująca byłam_żyłam_tworzyłam poza Sobą.
Siebie nie czułam, od Siebie uciekałam, Siebie negowałam.

W samym środku mojej counter kreacji czułam i wiedziałam, że mogę inaczej.
Czułam i wiedziałam, że istnieje inna jakość, że mogę jej doświadczać, że mogę w niej być_żyć_tworzyć,
że inna jakość jest moją najgłębszą, najbardziej zjednoczoną ze mną Mną.

Oddech po oddechu_ruch po ruchu_taniec po tańcu poszukiwałam. 
W Moim Ciele_z Moim Ciałem_poprzez Moje Ciało – Mnie. 
We Mnie_ze Mną_poprzeze Mnie.

Cierpliwie, powoli dawałam sobie czas i przestrzeń. 
Bez oczekiwań, pełna oczekiwań.
Od nowa, od początku, po raz kolejny. 
Bardziej więcej jeszcze dawałam sobie Siebie. 

ReVersing the Order of Ever(Y)Thing. 

Jestem bardziej więcej jeszcze.
Im bardziej jestem, tym bardziej mnie nie ma.
Bardziej więcej jeszcze (nie) jestem.

Pełna pustką, pusta pełnią.

Szczęśliwa poza emocją.

Moje podróżowanie nigdy się nie kończy.
Nie wiem nawet czy kiedykolwiek się zaczęło.

Powracam odkąd pamiętam. Tu jak jestem nie ma czasu. Teraz jak jestem nie ma też pamięci. Pamięć jest niepotrzebna.