Zapraszam Cię do oŻYWania

i oŻYWiania relacji i relacyjności wewnątrz i na zewnątrz
w Ciele_z Ciałem_poprzez Ciało.

Zapraszam Cię do oŻYW(i)ania

 
oŻYW(i)anie
to czasoprzestrzeń bycia_życia_tworzenia
w Życiu_z Życiem_poprzez Życie
doświadczane_odczuwane_rozumiane jako niekończące się przeżywanie, istnienie poza końcem i poza początkiem.

oŻYW(i)anie jest syntezą
badania_doświadczania_ucieleśniania i 
wyrażania Siebie jako Życia – istnienia 
poza końcem i poza początkiem_istnienia 
nieskończonego_istnienia, które zawsze 
jest bardziej_więcej_jeszcze. 

Fundamentalnym parametrem oŻYW(i)ania jest Obecność. 
W Obecności_z Obecnością_poprzez Obecność dzieje się proces czucia_otrzymywania_odczuwania, 
SensingReceivingFeeling
i bycia_życia_tworzenia w Życiu_z Życiem_poprzez Życie.

Sensing 
Receiving
Feeling

oŻYW(i)anie oparte jest na poddawaniu i oddawaniu się własnemu oryginalnemu_naturalnemu_organicznemu stanowi i potencjałowi bycia Życiem.

(T)Here are spaces and times where and when Life has no opposition.

W TuTeraz_z TuTeraz_poprzez TuTeraz.

oŻYW(i)anie potrzebuje praktykowania – Intencji i Uważności_Czasu_Przestrzeni i Przestrzenności.
Potrzebujesz pragnąć być, i być.

Bardziej_więcej_jeszcze.

Być.

Sesje oŻYW(i)ania odbywają się w czasoprzestrzeni medytacji prowadzonej [guided meditation].

BYCIE Ja daję Ci drogowskazy_wskazówki_wytyczne, określam przestrzenie eksploracji i motywuję Cię do bycia
w zgodzie i wygodzie Życia Twojego Ciała, do oŻYWania w Twoim Ciele_z Twoim Ciałem_poprzez Twoje Ciało, do oŻYWiania Ciała Twojego Życia – Twoich relacji i relacyjności wewnątrz i na zewnątrz Życia.

Ty badasz_doświadczasz_ucieleśniasz i wyrażasz Ciebie Życie,
o Tobie Życiu sobie przypominasz, w Tobie Życiu się rozgaszczasz,
roztańczasz w świadomości Ciebie – nieskończonego Życia i Sobą stajesz się i jesteś – uczciwym_autentycznym_prawdziwym
i organicznym wyrazem Twojej wiecznej Nieskończoności.

Zawsze Życie.

Wszędzie Życie.

Tylko Życie.

Po prostu Życi
e.

oŻYW(i)anie
to niekończące się podróżowanie
w_z_poprzez nieskończoność Życia
doświadczanego_odczuwanego_rozumianego
jako Istnienie poza końcem i poza początkiem